Công bố thông tin

posted in: Tin tức | 0

Ngày 28/02/2024, Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Hàng Hải Việt Nam thông báo công ty đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.