Tuyển dụng khối hóa chất tháng 10/2021

posted in: Tin tức | 0

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch tuyển dụng thuyền viên cho khối tàu hóa chất trong tháng 10/2021:

 1. Chức danh và mức lương:
  • Capt – $12,500
  • C/E – $12,500
  • C/O – $9,800 (CẦN GẤP)
  • 1/AE – $9,200
 2. Thông tin tàu:
  • Chủ tàu Châu Âu
  • Đội tàu hóa chất từ 1-2 vạn (2006-2018)
  • Thuyền viên trên tàu đa quốc tịch
  • Tuyến hoạt động: Worldwide
 3. Yêu cầu: Có kinh nghiệm làm việc trên tàu hóa chất. Đã làm việc cùng thuyền viên nước ngoài
 4. Thông tin liên hệ: Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Hàng hải Việt Nam (VMSC)
  • Địa chỉ: 195 G8, đường Anh Dũng 7, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng
  • Phòng thuyền viên: Ms Chi – 0902021119
Bảng lương chi tiết