Tuyển dụng thuyền viên khối hóa chất

posted in: Tin tức | 0

VMSC tuyển dụng Đại Phó/ Máy nhất cho đội tàu 12 tàu hóa chất: DWT 19900

Làm việc khu vực: Worldwide

Thời hạn hợp đồng: 5 tháng.

Mức lương: 9100$/months.

Yêu cầu chức danh: Chief Officer and 1E có kinh nghiệm đảm nhận chức danh ít nhất 3 hợp đồng trên tàu dầu/ hóa chất.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ: 0936 934 379/ 0586715569

Hồ sơ gửi về hòm thư: vmscops@vimarship.com.vn