Tuyển thuyền viên cho tàu bulk nhập tàu 24/10/2021

posted in: Tin tức | 0

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Hàng hải Việt Nam (VMSC) thông báo tuyển dụng thuyền viên GẤP cho tàu hàng rời, dự kiến nhập tàu tại Việt Nam ngày 24/10/2021:

 1. Chức danh và mức lương:
  • 2O & 2AE: $3,900
  • 3O & 3AE: $3,300
  • AB & OLR: $1,552
  • OS: $1,260
 2. Thông tin tàu:
  • Chủ tàu Singapore
  • Flag: Liberia [LR]; Gross Tonnage: 93437; Year Built: 2016
  • Thuyền viên trên tàu đa quốc tịch
  • Tuyến hoạt động: chuyên tuyến China-Australia
 3. Yêu cầu: tiếng Anh khá giỏi. Có kinh nghiệm làm việc trên tàu. Đã làm việc cùng thuyền viên nước ngoài
 4. Thông tin liên hệ: Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Hàng hải Việt Nam (VMSC)
  • Địa chỉ: 195 G8, đường Anh Dũng 7, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng
  • Phòng thuyền viên: Ms Chi – 0902021119 (Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Application form: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HtGq4Jzzblsh1ogFkkI-pD4XvqhSGlHAeU8dJhN1bxY/edit?usp=sharing